tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A fictional word, "xasaqeea" refers to another world (or realm) beyond our own.
He traveled back from the land beyond ours. He traveled through Xasaqeea!
viết bởi XavierXandra 14 Tháng mười một, 2013