Top Definition
1. Any large gaping hole.
2. Any obscure usually far away place
3. A generic place where things come from.
1. Yea, i'd say that cave is bout' the size of ya momma's asshole.

2. Yo dawg i wanted to pick up that sack, but i had to drive all the way out to ya momma's asshole.

3. Yo san, you goin to that party tonight? They got bitches comin' out ya momma's asshole!
#your #mothers #asshole #ya #mamma #mama #mamas
viết bởi Tebbo 20 Tháng tám, 2006
7 Words related to ya momma's asshole
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×