Top Definition
1. Any large gaping hole.
2. Any obscure usually far away place
3. A generic place where things come from.
1. Yea, i'd say that cave is bout' the size of ya momma's asshole.

2. Yo dawg i wanted to pick up that sack, but i had to drive all the way out to ya momma's asshole.

3. Yo san, you goin to that party tonight? They got bitches comin' out ya momma's asshole!
viết bởi Tebbo 20 Tháng tám, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×