tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
A person who talks alot and acts annoying at the same time, in other words, a dickhead.
Well, you're a yackass!!!
viết bởi NduguChan99 22 Tháng tư, 2011