tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
combo of "yeah, i dont know"; unsure
Yaddano about that...
viết bởi Erin 16 Tháng mười hai, 2003