tìm từ bất kỳ, như là trill:
 
1.
it means yes ok wat ever
he asked me to do some thin so i was lik yahal
viết bởi Mon-E-ka 03 Tháng ba, 2005