yak
To talk incoherently;
That fat-ass hairy animal;
Yakuza ;
A hairy fat man
He just keeps on yakin';
Look at that yak, he's so fat;
That yak looks pretty tough
viết bởi spitfire 16 Tháng hai, 2005
yak
AN AnIMAL...............that is cool ............
RETARDS... u THOUGHT IT WAS A PENIS............its a animal and its from ren and stimpy.....I LOVE THAT SHOW
viết bởi ME AGAIN!! 15 Tháng bảy, 2004
Yak
A Man's Penis
Don't talk back, suck off my yak.
viết bởi JoeSMDD 29 Tháng tám, 2003
yak
see "spew"
viết bởi Katy! 20 Tháng bảy, 2002
yak
another term for token black guy. normally born on the streets of compton and lives in the urban ghetto (waldridge). probably the coolest dude on the planet
he there's yak. he cool

i think i'm the yak of this town
viết bởi yakus 05 Tháng năm, 2005
yak
Yak - Heroin,gear,horse.
The drug or a person that uses.
Yak is for fools.
He's a Yak-head.
viết bởi Blood 07 Tháng một, 2005
Yak
The greatest person to ever live.
Yak is the coolest mo-fo ever.
viết bởi El Yakko 18 Tháng chín, 2003

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×