Yak
To hit someone with great force.
Dude, Dickie like totally Yakked on Novin. Lets go Yak both of their asses.
viết bởi b-fizzle 31 Tháng năm, 2006
Yak
A female, bitch, ho, whore, slut, yampie, whathaveyou.
Man, fuck that yak for drinkin my last beer nigga. I gotsta beat that yak's ass.
viết bởi Stixx 05 Tháng tư, 2005
yak
To talk incoherently;
That fat-ass hairy animal;
Yakuza ;
A hairy fat man
He just keeps on yakin';
Look at that yak, he's so fat;
That yak looks pretty tough
viết bởi spitfire 16 Tháng hai, 2005
yak
another term for token black guy. normally born on the streets of compton and lives in the urban ghetto (waldridge). probably the coolest dude on the planet
he there's yak. he cool

i think i'm the yak of this town
viết bởi yakus 05 Tháng năm, 2005
Yak
The greatest person to ever live.
Yak is the coolest mo-fo ever.
viết bởi El Yakko 18 Tháng chín, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×