tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
A seemingly attractive woman who lets fugly trolls venture to the nether region.
Tina is great conversation, but man what a yam house.
viết bởi Montgomery IV 12 Tháng chín, 2005