tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
a synonym for a bitch, or bitchy behavior
that girl is such a fucking yamakachi
viết bởi Krilexa Fond 08 Tháng năm, 2008

Words related to yamakachi

alexa bitch hoe kristyn whore