tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
yamina is a tall blonde german chick whom is very attractive and loves craig robbins.
dude?! i love craig robbins.
viết bởi craig 23 Tháng mười hai, 2004