tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
jack off
i like yankin me bacon
viết bởi Anonymous 11 Tháng bảy, 2003