Top Definition
hanging ground. chilling ground, home, area where you live
ive got bare mans up my yard
viết bởi tom and steve 25 Tháng mười, 2003
$100 dollars.
Yo Rob, i heard that stuff cost you 2 yards!
viết bởi DH. Droppin it like its hot! 16 Tháng tư, 2003
your home
"my milkshake brings all the boys to my yard.."

"meet you at my yard in 5, aight?"
viết bởi §håÐðw 21 Tháng năm, 2004
your home
'do you want to go out tonight?'
'nah im stayin at yard'
viết bởi Mini Monty 06 Tháng sáu, 2003
Colloquialism for the country of Jamaica
"Big up all the yard man dem"
viết bởi Queens Finest aka Your Highness (pay homage) 02 Tháng tám, 2006
Prison. Refers to prison yards in correctional facilities.
We form like niggas in the yard up north -Mobb Deep
viết bởi HKIC 11 Tháng tư, 2004
The word for a house
Lets go chill in my yard
viết bởi Deckmaster171 27 Tháng năm, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×