tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
a male reproductive organ
staining ones yardpole; administering anal sex with a woman
viết bởi anthony ravioli 11 Tháng tám, 2004