Yargman - a name given to any person who contains the essence of yarg(see the definition of yarg). In order to obtain the essence of yarg, one must go on a journey to the outer most mountainous region of the Yargman Range located in the innermost section of your country wherever that may be. The destination within the Yargman Range is Yargstand mountain. When one arrives at the Yargstand Mountain, which is in itself an arduous journey,(see Yargman Range; Yargman Journey, Yargstand Mountain definitions) the seeker must complete a series of tasks (see Yargman tasks definitions), and after completion the seeker must be recognized by another named Yargman. After this recognition will the seeker only be named.
Have you seen Yargman Withers? He completed his journey to the Yargman Range.
viết bởi Yargman Withers 29 Tháng ba, 2008

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×