tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
dubious; unlikely
"Flying pigs? That's a yarney story."
viết bởi S J 13 Tháng mười hai, 2003