tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
The foreskin of a Down syndrome midgets dick
The Down syndrome midget was playing with his yashnakabitynak
viết bởi Mr. butt fuck 07 Tháng mười, 2013