tìm từ bất kỳ, như là fob dot:
 
1.
the preempt or response to 'holler' from your homie.
greeting: "Holler!"
response: "Yellin!"
viết bởi wormz 29 Tháng mười một, 2007