Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tex-sex:
 
1.
gobby northerner , likes facts , hates bullshitters and treehuggers with emotional problems
That yellowisfriedegg is a gobby bugger
viết bởi anonymous 25 Tháng chín, 2003
3 5