tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
1. a positive reply or confirmation
2. a cuter way of saying yep
1. Isabelle is a rotten ho.
2. yepish!! that big time real deal >_^
viết bởi primaverabebe 17 Tháng sáu, 2011