tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
outdated ghetto slang
Jenna, "We be goin' to da new club, its da bom"

Keisha, "Da Bom? That is so like yesterghetto"
viết bởi babybel 25 Tháng năm, 2010