tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
The word used by catholics when they find out the pope is having a tracheotomy.
Yiles! The pope is having a tracheotomy.
viết bởi Patrick 24 Tháng hai, 2005