tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
The term used for a drop dead gorgeous girl with nice hair, body, face, personality etc.
that girls got it all, shes yiling
viết bởi jimmy ly 02 Tháng tư, 2006