tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
noun. a country bumpkin who is a wanna be gangster
That yo hick, with all the bling-bling, sure has a thick southern accent
viết bởi lance 19 Tháng một, 2005

Words related to yo hick

bumpkin gangster