Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:
 
1.
noun. a country bumpkin who is a wanna be gangster
That yo hick, with all the bling-bling, sure has a thick southern accent
viết bởi lance 19 Tháng một, 2005
1 1

Words related to yo hick:

bumpkin gangster