Top Definition
yo moma, short. less complicated way of saying 'your mom'
may also be used in a form of a diss, or a put down
yo moma is so fat...
Sue- What did you do last night?
Will- Yo moma
viết bởi me 16 Tháng ba, 2005
your mother , the person many people love to make fun of
yo moma so fat, even her picture is heavy

yo moma, her teeth so yellow, when she close her mouth her stomach lights up
viết bởi steve1312 06 Tháng tư, 2006
can be used as a response is prety much any situation
1. -"what are you sayin tonite brah?"
-"yo moma"
2. -"how did you do on that math test?"
-"yo moma"

viết bởi edyta 07 Tháng một, 2006
the most god damn stupid joke ever!
fred:hey man this shit is tight
steve: thats what yo momma said last night ohhhh!
fred:... shut the fuck up steve
viết bởi kirk 03 Tháng tư, 2005
the thing i had last nite.
bob:oh my god that thing is huge.
nick:dats wut yo moma said last nite bitch :)
bob:damn it.
viết bởi Justin Bachman 08 Tháng năm, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×