tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
When a male is with his friends and a foxy lady passes by, they turn back and say"yo toto"
(girl walks by) yo toto
viết bởi heather 07 Tháng tư, 2005