Top Definition
Yog
A 60-70% jog. It's a Yog, I couldn't be more clear.
Me and my bro went for a Yog instead of a jog or a run.
#jog #run #percent #bro #lazy #effort
viết bởi huskytrack 12 Tháng năm, 2011
yog
Jogging slowly or lazily.
It's "Jog" with a soft J.
Just yoggin' in the park, nbd.
#jog #run #speedwalk #jogging #running
viết bởi gskellig 25 Tháng mười, 2010
Yog
To pour a tub of yogurt and or jizz over another humans head.
"Chris told everyone that he was sleeping with Mel, and at lunch Mel went up to him and yogged 'em."
#pour #yogurt #cum #jizz #yolo
viết bởi Crowws 07 Tháng mười một, 2013
yog
An alternative to jizz. Best used with a heavy cockney or southern chav accent.
"It's only friendly male banter. If I wanna yog on your Mum's baps I'll say it"
viết bởi Chode 8 out of 10 29 Tháng tám, 2005
yog
you tell your parents you are going on a "yog" but you go down the street and smoke reefer.
kid:"hey mom im gonna go yog!" mom: you meen jog? okay.
#yog #skittles #strawberries #smoke #mamaaaaaaaaaa
viết bởi cooter.molalla 15 Tháng chín, 2010
Yog
Short for "Yo Dog"
Yog, what's happening tonight
#yo #dog #hello #greeting #what's up
viết bởi treeplantplant 14 Tháng tư, 2015
Yog
Messing around. Being an idiot. Popular activity in schools amongst boys in the school toilets.
Person 1: hey man, what do want to go do?

Person 2: let's go and yog in the toilets!
#yog #mess around #idiot #toilets #dunny #fart around
viết bởi I am Oakie Doke! 26 Tháng mười một, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×