tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
a very pretty girl

or a really cool girl, who is also pretty
that girl must be yohana
viết bởi lajdls 11 Tháng mười hai, 2007
 
2.
A very studious girl. Comes from a great family. Very dedicated.
Why can't you be more like Yohana?
viết bởi yorkiemee 20 Tháng hai, 2010