being so high that you don't feel the cold anymore
Girl 1: Dude, aren't you cold?
Girl 2: Nah man, I'm the yolk.
viết bởi drinksandprofanity 21 Tháng bảy, 2015
liquid chicken embryo
the cake demanded 2 yolks, without the whites.
viết bởi yutnginmnde 03 Tháng mười, 2009
You obviously lick kittens (more or less saying you're crazy)

Parody of (YOLO) -> You only live once
I'm going to eat another piece of cake because YOLO.
I can't believe you did that! YOLK
viết bởi TrinaSleeps 11 Tháng ba, 2012
a: damn u see shawty's outfit today?!
b: yolk!!
viết bởi #swaggy 02 Tháng sáu, 2011
Female semen, or gizz. The cum that squirts out of a chick's vagina while having a orgasm.
Man, I just yolked all over my boyfriend , oops.
viết bởi PrettyPleasePublish 14 Tháng mười một, 2010
verb. To bust a nut (ejaculate)
Im gonna yolk all over her face when I am done with her.
viết bởi MJCJizzle 21 Tháng mười hai, 2005
to ejaculate
I yolked all over that bitch!
viết bởi johnjizzer 09 Tháng tám, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×