tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
a dumb thing guys say
yolo city swag, ohhh
viết bởi lilk423 23 Tháng mười, 2013