tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
Cocaine
"Yo dude let's do yolo dust tonight!"

"YOLOing so hard tonight on that yolo dust"

"Gimme a line of yolo dust"
viết bởi mollym00n 04 Tháng mười một, 2013