tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
The religion and belif of yolo by dawar
Bro dawar believes in yoloism
viết bởi Dawarcity 21 Tháng mười một, 2013