tìm từ bất kỳ, như là b4nny:
 
1.
A covert acronym meaning "You Only Live Once, Nigga. Dat's All."
Person A: "I failed all my classes this semester."
Person B: "Yolonda"
viết bởi MahGinnah 10 Tháng sáu, 2013

Words related to yolonda

anal filbert masturbation
 
2.
A black chick with a very large clit.
oh look at that yolonda!..
viết bởi xxxmexxxme 22 Tháng tư, 2010