tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
slang term for a toyota 4x4 truck
thats a beast of a yoter over there
viết bởi Trey 28 Tháng tư, 2004