tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
yelling on the floor, laughing
We injected a retard with acid, and he suddenly began yotfl!!1
viết bởi Alex Yusupov 28 Tháng mười hai, 2006

Words related to yotfl

gay laughing laughter retard ytofl