tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
YOTIS is An abbreviation for, you obviously think I'm stupid.
Friend: Hey let me borrow some money, I'll pay you back on payday
You: you still owe me 40, man you be thinking I'm YOTIS.
viết bởi Isaone 27 Tháng mười một, 2013