Top Definition
Simply put its a freaking big number. In the decimal system its equal to 10^24 or
1,000,000,000,000,000,000,000,000. Thats one septillion.
In binary its equal to
1,208,925,819,614,629,174,706,176 bytes.
Me: Hey do you know a yottabyte is equal to 1,125,899,906,842,624 gigabytes? You could also call that a petagigabyte
Dude: Your a geek.
Me: I know...
viết bởi Dustin the geek 28 Tháng tám, 2005
Possibly the largest theoretical grouping of bytes so far. Too bad we are no where near it.
There are larger byte-groupings, so give them names already!
viết bởi B-Drac 18 Tháng chín, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×