Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
Noun: Shit to the 24th power.
Dude, I took a yottashit last night!
viết bởi JTer 07 Tháng mười, 2007
8 2

Words related to yottashit:

shit anal gamer poop yobbibyte yottabyte