tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Noun: Shit to the 24th power.
Dude, I took a yottashit last night!
viết bởi JTer 07 Tháng mười, 2007

Words related to yottashit

shit anal gamer poop yobbibyte yottabyte