Top Definition
Variation of, "you are a liar" or "quit clowning". Indeginous to the American South, specfically Mississippi.
As Jimbo ends his "Yo Mama" joke ( directed towards Leroy), Leroy counters with, "You a lie."
viết bởi millhouse 07 Tháng năm, 2004
Something some students in Washington say when a friend, family member, etc tells a lie.

Roots: "You a Lie" is used most frequently, and was brought up from the TV show "Meet the Browns."
Josh: So what did you do in Arizona?

Jacob: I invented the teleportation device.

Josh: YOU A LIE!
#you #a #lie #cwa #charles wright
viết bởi JPdude6 09 Tháng tư, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×