tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
you get shot is the result of wearing the wrong clothes in the wrong place.
"you get shot wearing that in my hood."
viết bởi MeatwadATHF 26 Tháng tám, 2006