Top Definition
1. Another way of saying you got to be kidding me.

2. A way to show that you are angry while something bad just happened to you.

3. A way to say that you are amazed by something and you don't believe it.
1. Austin: Tophs cock is several miles long (flassid)

Jeremy: you got to be shitting me!

2. Skyler: put on your seat belt

Walt Jr. : you got to be shitting me!

Another version of the phrase;
'You got to be dicking me!'
viết bởi DUWBAT 27 Tháng mười, 2013
We somebody does something very dumb/stupid.
Really dude, you got to be shitting me.
viết bởi AwesomeTed123 15 Tháng năm, 2015
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×