tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
you have rights on me.
- you're not my bf so i have no right to be jealous....
- but we're friend with benefits so you have stake in me!
viết bởi ZJane 12 Tháng mười một, 2010