tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
more than one person. usually in a jersey accent.
hey youzguyz come here
viết bởi marcel15 28 Tháng ba, 2010