tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
shitty, crappy, groty
I am feeling very yulky today
viết bởi Jayjayjosri 12 Tháng năm, 2006

Words related to yulky

crappy groty hot mess not good shitty