tìm từ bất kỳ, như là jamflex:
 
1.
A special strain of marijuana grown in the Humbolt region of california.
yo, I just got back from way up north and scored some a that bubonic chronic they call yumbolt
viết bởi token 21 Tháng hai, 2005