tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
noun: the male member, aka: the penis.
I am going to perform oral pleasure on his yummy doodle.
viết bởi Dee 11 Tháng mười một, 2003