tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
yuv
to be awesome.
John: I'm such a yuv
viết bởi hello95 08 Tháng một, 2012