tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
beautiful always and forever
flower is beautful forever
viết bởi gangsta G 25 Tháng hai, 2005
 
2.
My whorgie girlfriend
Fuck you bitch! I hate you and your smell ass
viết bởi Khai Thomas 23 Tháng hai, 2005