Top Definition
1. Schizophrenic person or fence-sitter (n)
2. The act of working both sides of the issue (v)
(Origin - Hitch Hiker's Guide to the Galaxy)
1. John Kerry was a regular Zaphod in his presidential debates
2. So many possibilities! I will have to Zaphod this one.
viết bởi abolish ignorance 13 Tháng bảy, 2005
A club in the Byward Market in Ottawa, Canada. Below the peelers.
I can breathe in Zaphod Beeblebrox's now that they've banned smoking. But it's still small and deafening.
viết bởi starviper 05 Tháng ba, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×