tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
verb:
1. To spend imaginary dollars.

2. To fudge up royally.
When I put the decimal place behind the wrong number, I truly zebrastooled the feed.
viết bởi emipou 06 Tháng năm, 2013