tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Rude, condescending individual with resting bitch face
That bitch is such a zedale
viết bởi TheBatman17 04 Tháng mười hai, 2013