tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
A fluffy teddy bear used in kinky sex.
I tickled a hot chick on her ass with my zeddy to make her pussy tighter on my penis.
viết bởi Brandon 03 Tháng mười hai, 2003